banner

Deel dit artikel:

Bij de verkoop van een woning, gebouwd voor 2001, is een asbestattest verplicht. De nieuwe eigenaar moet op de hoogte gebracht worden van de al dan niet aanwezigheid van asbest in zijn of haar nieuwe woning. Het asbestattest is louter een kennisgeving en brengt geen verplichtingen met zich mee voor de verkoper. Zonder asbestattest is de woning onverkoopbaar! Indien je de intentie hebt om je woning te verkopen, vraag dan zo snel mogelijk een afspraak ter inventarisatie aan. Bij Bricx Vastgoed streven we ernaar om snel te handelen en lange wachttijden te vermijden omtrent het bekomen van zo'n attest.

Wat is een asbestattest?

In navolging van onder meer de elektrische keuring, het EPC en het bodemattest, heeft de Vlaamse regering beslist om een asbestattest in het leven te roepen, en dit in het kader van het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De OVAM zal op basis van een inventarisatie van de woning een asbestattest afleveren waarin zal worden vermeld of de woning al dan niet asbestveilig is, welke materialen in de woning asbest bevatten en hoe hier concreet dient te worden mee omgegaan. Het ultieme doel is om Vlaanderen asbestvrij te krijgen, waarbij het asbestattest een eerste stap in die richting is.

Wie maakt het asbestattest op?

Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het standaard inspectieprotocol. Daarvoor analyseert de deskundige de aangeleverde bewijsdocumenten, voert ter plaatse een inspectie uit, en rapporteert al de inspectiegegevens via een webapplicatie in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze gerapporteerde gegevens levert de OVAM een asbestinventarisattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

Hoe gebeurt een inspectie ter plaatse?

De inventarisatie is in principe niet-destructief, d.w.z. dat er tijdens de inspectie geen mechanisch gereedschap mag gebruikt worden. Muren, plafonds of vloeren mogen niet opengebroken worden om asbest op te sporen. Een laagje verf of behang verwijderen mag wel. Bij een destructief onderzoek zullen er wel muren en plafonds dienen te worden opengebroken, doch zulk destructief onderzoek gebeurt enkel op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar en is niet noodzakelijk voor het bekomen van een asbestattest.

Staalnames zijn verplicht bij volgende materialen:

  • crepi
  • harde mastiek
  • pical plaat
  • pleisterwerk (wand en plafond apart)
  • roofing
  • spuitlagen
  • teer
  • tegellijm faïence tegels
  • thermische isolatie
  • zwarte lijm

Het aantal staalnames is in functie van het aantal gebouwen (bv. 3 tuinhuizen met golfplaten = 3 stalen)

Wanneer dien je over zo’n attest te beschikken?

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij verkoop of schenking (geen erfenis) van een eigendom met constructiejaar voor 2001. Hieronder vallen niet enkel woningen, maar ook appartementen, bedrijfsvastgoed, horeca, atelier … Opgelet! Een appartementsgebouw met 1 kadastraal nummer en 1 eigenaar die meerdere woonentiteiten heeft dient te beschikken over 1 attest per entiteit + 1 attest van de gemene delen. Een attest van de gemene delen bij verkoop van een appartement is pas verplicht vanaf 1 mei 2025.

Het attest moet aanwezig zijn bij de ondertekening van het compromis.

Op 1 januari 2032 dient élke eigenaar met een woning ouder dan 2001 over dergelijk attest te beschikken, ongeacht of de woning wordt verkocht.

Hoe zit het met het kostenplaatje?

Bij Bricx Vastgoed kan een asbestattest verkregen worden vanaf 405 euro exclusief btw (21%). De kostprijs hangt mede af van het type eigendom evenals de hoeveelheid staalnames. Je zal bij Bricx altijd eerst een offerte ontvangen.

Wat met de geldigheidsduur?

Een asbestattest zal normaliter 10 jaar geldig zijn, doch in bepaalde gevallen zal de geldigheidsduur verkort worden tot 5 jaar (bijvoorbeeld indien er sprake zou zijn van een ernstig risico).

Tips voor het verkopen van een woning met asbest

Neem vrijblijvend contact op met Bricx Vastgoed voor extra advies of een gratis schatting!

 

Bron: ovam.vlaanderen.be, forumadvocaten.be